• Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak.
  • Yürürlükte Olan “Çevre Mevzuatı”nı takip etmek ve güncelliğini sağlamak.
  • Çevrenin korunması kirliliğin önlenmesi için gerekli olan ölçüm, analiz ve kontrolleri yapmak.
  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak.
  • Yasal mevzuata uygunluk çerçevesinde çevreye olan olumsuz etkilerimizi minimum düzeye indirmek, faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım/geri kazanım uygulatmak veya uygun şekilde bertaraf edilmelerini sağlamaktır.