• Öncelikle insan sağlığını korumak ve sürekliliğini sağlamak.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
  • Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
  • İşyerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak.
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak.